INFORMARE PUBLICĂ

La nivelul Gărzii Forestiere Brașov a fost aprobat un set de măsuri ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul, pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus (COVID-19).

Astfel, în perioada 13.03 31.03.2020, activitatea de relații cu publicul la instituție, se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților cu persoanele din afara instituției.

Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul- audiențe, petiții, etc – pot apela telefonic sau transmite prin poșta electronică la adresa de email, prin corespondență, documentațiile aferente.

Documentațiile în vederea obținerii autorizațiilor / acordurilor / avizelor / deciziilor se vor trimite în mod obligatoriu către Garda Forestieră Brașov prin poștă electronica, fax, poștă/curierat.

Documentele emise de Garda Forestieră Brașov vor fi transmise către solicitanți prin poștă electronica, fax, poștă/curierat.

În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.

Anunt 2464

Conducerea
Gărzii Forestiere Brașov

GF-BV-150px

Garda Forestiera Brasov, are sediul pe strada Ioan Slavici Nr.15 A. Este o instituţie publica finantata exclusiv de la bugetul de stat, fiind organizata in structura Ministerului Apelor si Padurilor. In principal are functia de reprezentare a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (MAP), în teritoriu, iar ca atributii principale pe segmentul de control, se regasesc îndeosebi controlul respectării regimului silvic de către toţi deţinătorii de suprafeţe acoperite cu vegetaţie forestieră, precum şi de agenţii economici ce au ca obiect de activitate exploatarea, comercializarea, administrarea vegetaţiei forestiere, iar pe segmentul de implementare, asigură consultanţa şi coordonarea acestor deţinători în a administra suprafeţele deţinute în proprietate în conformitate cu regulile regimului silvic.

Garda-Forestiera-Brasov-Arie

Aria teritorială de competenţă cuprinde judeţele:  Braşov, Sibiu, Covasna, Mureş si Harghita.