INFORMARE PUBLICĂ

La nivelul Garzii Forestiere Braov a fost aprobat un set de masuri ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul, 1n vederea prevenirii raspandirii infectiei cu noul tip de coronavirus (COVID-19).

Astfel, 1ncepand cu data de 13.03.2020 i pana la sfaritul Starii de Urgenta, activitatea de relatii cu publicul, se va desfaura fara interactiunea directa a angajatilor cu persoane din afara institutiei.

Cetatenii care vor sa solicite informatii, sau sa desfasoare alte activitati de relatii cu publicul (audiente, petitii, etc.), pot apela telefonic sau transmite prin pota electronica de email, prin corespondenta, documentatiile aferente.

Documentatiile in vederea obținerii autorizatiilor  acordurilor/ avizelor/ deciziilor se vor transmite în mod obligatoriu catre Garda Forestiera Braov sau subunitatilor din teritoriu dupa  caz, prin posta electronica,  fax,  posta, curierat.

Documentele emise de Garda Forestiera Brasov vor fi transmise catre solicitanti prin posta electronica, fax, postă/ curierat.

În funcție de evolutia situatiei la nivel national, masurile pot fi prelungite pentru o perioada ce va fi stabilita ulterior.

Anunt 

Conducerea
Gărzii Forestiere Brașov

GF-BV-150px

Garda Forestiera Brasov, are sediul pe strada Ioan Slavici Nr.15 A. Este o instituţie publica finantata exclusiv de la bugetul de stat, fiind organizata in structura Ministerului Apelor si Padurilor. In principal are functia de reprezentare a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (MAP), în teritoriu, iar ca atributii principale pe segmentul de control, se regasesc îndeosebi controlul respectării regimului silvic de către toţi deţinătorii de suprafeţe acoperite cu vegetaţie forestieră, precum şi de agenţii economici ce au ca obiect de activitate exploatarea, comercializarea, administrarea vegetaţiei forestiere, iar pe segmentul de implementare, asigură consultanţa şi coordonarea acestor deţinători în a administra suprafeţele deţinute în proprietate în conformitate cu regulile regimului silvic.

Garda-Forestiera-Brasov-Arie

Aria teritorială de competenţă cuprinde judeţele:  Braşov, Sibiu, Covasna, Mureş si Harghita.