În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul 694/8.04.2016, cu privire la
consultarea publică pentru aprobarea scoaterilor definitive din fondul forestier naţional, postăm
următorul anunţ:
Prin adresa nr. 3591/01.03.2021, înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr. 1959/01.03.2021, S.C. Laszlo-Constr S.R.L. solicită emiterea aprobării pentru scoaterea definitivă din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice Laszlo Zsolt şi Laszlo Imola, a terenului în suprafaţă de 3,0608 ha, amplasat în U.P. I Nicoul Alb din cadrul Ocolului Silvic Homorod – u.a. 25B%, pentru realizarea obiectivului: „Extindere carieră Ceheţel”.
Scoaterea definitivă se va realiza prin compensare echivalentă ca valoare ş i suprafaţă, conform prevederilor legale, cu un teren în suprafaţă de 9, 1’824 ha.
Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov : gardaforestiera.brasov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov , telefon: 037 4/086796, fax: 0368/434183.