În conformitate cu prevederile art. 38 alin .(2) din Ordinul nr. 694/8.04.2016, cu privire
la consultarea publică pentru aprobarea ocupărilor temporare din fondul forestier naţional ,
postăm următorul anunţ:
Prin adresa cu nr. 19427/09.11.2020, înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr. 12436/12.11.2020, Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Sucursala Mediaş solicită Gărzii Forestiere Braşov emiterea deciziei de ocupare temporară pe o durată de 10 ani, din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,2160 ha, amplasat în unitatea de producţie I Marpod din cadrul Ocolului Silvic Agnita, în u.a. : 2 F% şi 5 A%, proprietatea
publică a Comunei Marpod, pentru obiectivul: „Intervenţie la sonda nr. 3 Săsăuşi”.
Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov: gardaforestieră.braşov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov , telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183.