În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul nr. 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea ocupărilor temporare din fondul forestier naţional, postăm următorul anunţ: Document atașat
Prin adresa fără nr 40426/20.07.2020, înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr. 7903/21 .07.2020, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Romgaz S.A. – Sucursala Mediaş solicită Gărzii Forestiere Braşov emiterea deciziei de ocupare temporară din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţa de 0,0544 ha, localizat în u.a. 54 din unitatea de producţie I Şincai , ce urmează a fi amplasat în proprietatea privată a persoanei fizice Bereş Pintilie din judeţul Mureş , administrată de Ocolul Silvic Luduş , în scopul realizării obiectivului: ” Pregătirea conductei l’il 20 Band – Sărmăşel (fir I) pentru transformare în conductă godevilabilă „. Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov: gardaforestiera.braşov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov, telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183.