În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul nr. 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea ocupărilor temporare din fondul forestier național, postăm următorul anunț:

Prin adresa cu nr. 2027/08.10.2018, înregistrată la Garda Forestieră Brașov cu nr. 10742/06.11.2018, Primăria Comunei Poplaca, din județul Sibiu, solicită Gărzii Forestiere Brașov emiterea deciziei de scoatere definitivă din fondul forestier național pentru suprafața de pădure de 1,8151 ha amplasată în unitatea de producție I Poplaca, în u.a.: 31 A, din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Poplaca administrat de Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște din cadrul Direcției Silvice Sibiu, pentru obiectivul: ”Extindere complex de schi și agrement Platoș Poiana Poplăcii”.

Scoaterea definitivă din fondul forestier național se realizează cu compensarea echivalentă ca suprafață și valoare, prin oferirea în compensare a unui teren în suprafață de 1 ,8244 ha.

Cei interesați pot transmite eventualele obiecții pe adresa de email a Gărzii Forestiere Brașov: gardaforestieră.brașov@gmail.com sau poștal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poștal 500398, județul Brașov, telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183.