În conformitate cu prevederile art. 38 alin .(2) din Ordinul nr. 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea ocupărilor temporare din fondul forestier naţional , postăm următorul anunţ: 
Prin adresa, 74190/12.12.2019, înreg i strată la G.F. Braşov cu nr. 2931/26.03.2020 şi a completă rilor ulterioare înregistrate cu nr. 12604/19.11.2020 şi nr. 651122 .01.2020, Societatea Naţională de Transport de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Sucursala Mediaş solicită Gărzii Forestiere Braşov emiterea aprobării pentru ocuparea
temporară în fondului forestier naţional proprietate privată a unor persoane fizice din Municipiul Târgu Secuiesc, a terenului în suprafaţă de 0,2174 ha amlapasat în u.a. 152V% şi 153V% din U.P. I Cernat-Dalnic, în scopul realizării obiectivului: „Reabilitarea conductei ~ 28 Bătani – Oneşti – Etapa I: pregătirea pentru transformare În conductă
godevilabilă „.
Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov : gardaforestiera.braşov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă:
str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov , telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183.