Anunt examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru functia publica de consilier

Garda Forestiera Brasov organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarea funcție publică de execuție.

  • 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa l, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Garda forestieră județeană Covasna, ID post 371664.

Probele stabilite pentru concurs:

Proba scrisă – 09.10.2018 ora 1000

Interviul- data si ora se vor comunica ulterior

Condiții de participare :

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții conform art . 64 coroborat cu art. 65 alin (1) si alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare:

  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  • să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legiinr.188/1999,

Dosar concurs :

Dosarele se depun la sediul institutiei , în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului și vor conține următoarele documentele

  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,;
  • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează.
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani

Examenul/concursul de promovare se va desfășura pe baza bibliografiei afisata la sediul si pe site-ul instituției Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau la tel.nr. 0374086796 / 0752028630.

Anexăm prezentului anunt bibligrafia, aprobată de conducerea instituției.

Fisier atasat:

Anunt 8634