În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul nr. 694/8.04.2016, cuprivire la consultarea publică pentru aprobarea scoaterilor definitive, respectiv aprobarea ocupărilor temporare din fondul forestier național, postăm următorul anunț:

Prin adresele nr. 10726 și 10727/11.07.2018, înregistrate la Garda Forestieră Brașov cu nr.7759 și nr. 7760/09.08.2018, Primăria Municipiului Mediaș, solicită Gărzii Forestiere Brasov emiterea deciziei de ocupare temporară și scoatere definitivă din fondul forestier național aparținând Municipiului Mediaș, pentru suprafațade pădure de 0,0389 ha amplasată în unitatea de producție I Mediaș, aflat în administrarea Ocolului Silvic Mediaș, în unitatea amenajistică: 99 A, pentruobiectivul: ”Amenajare sens giratoriu, Șoseaua Sibiului-lesire Izvor”, conform art. 37 alin. (1) lit. e) din Legea 46/2008 – Codul Silvic, republicatși actualizat, cu modificările și completările ulterioare.

Cei interesați pot transmite eventualele obiecții pe adresa de email a Gărzii Forestiere Brașov: gardaforestierabrasov@gmail.com sau poștal la urmatoarea adresă: str. IoanSlavici, nr. 15 A, cod poștal 500398, județul Brașov, telefon: 0374/086796,fax: 0368/434183.

Cu deosebită considerație,
Inspector Șef,
Cristian-Vasilică IGNAT