Anunt privind demararea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii, avand ca obiect: Elaborarea PROIECTULUI TEHNIC pentru obiectivul “Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in Perimetrul de Ameliorare Tarlungeni”.