Anunt privind demararea procedurii de atribuire prin licitatie