În conformitate cu prevederile „CAP. III Confecţionarea, înregistrarea, păstrarea şi evidenţa dispozitivelor speciale de marcat, art. 5 din ORDINUL nr. 1.346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori.„cu completările şi modificările ulterioare” alăturat vă înaintăm în vederea publicării pe site-ul instituţiei a
autorizaţiei de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat cu numărul:
357 din 23.11.2020 emisă pentru operatorul economic S.C. TUK TUK S.R.L.;