Modificarea prevederilor amenajamentelor silvice, aprobarea depășirii posibilității anuale/posibilității, sunt reglementate prin ORDINUL nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I
În sprijinul celor interesați prezentăm un model orientativ cu informațiile necesare pentru obținerea avizelor/aprobărilor solicitate.