Comunicat de presă Activitatea Gărzii Forestiere Brașov În perioada 23.03 – 27.03.2020

În perioada 23.03.2020 – 27.03.2020 Garda Forestieră Brașov a întreprins acțiuni specifice de control, atât numai cu personalul propriu, cât și în colaborare cu alte instituții partenere. Au fost desfășurate în permanență controale și inspecții în fondul forestier proprietate publică a statului, dar și în fondul forestier proprietate privată.

Pe scurt, activitatea Gărzii Forestiere Brașov în cele 5 județe din aria de competență a fost următoarea:

În județul Brașov:

–  4 controale de fond integrale/parțiale în fondul forestier și în vegetația din afara fondului forestier național;

–  6 acțiuni de control a circulației materialului lemnos pentru prevenirea tăierilor fără drept;

2 controale în parchete, în care se desfășoară lucrări de exploatări forestiere;

– verificarea unui număr de 8 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.)

12 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;

11 corectări de erori Wood Tracking, respectiv SUMAL, în urma unor solicitări venite atât de la structurile silvice, cât și de la agenții economici;

– analiza a 17 documentații și emitereadeciziilor de aprobare a proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;

– emiterea a 20 de acte adiționale de prelungire a contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice;

1 documentație verificată pentru Măsura 8.1. – Schema de ajutor de stat, sprijin pentru prima împădurire;

1 documentație verificată pentru Măsura 15.1. – Plăți pentru angajamente de silvomediu;

– redactarea a 15 adrese cu diverse tematici către MMAP, structuri silvice, persoane fizice, persoane juridice, etc.;

– analiza a 4 documentații referitoare la suprafețe neadministrate, conform art. 16 din Legea 46/2008 și transmiterea a 2 notificări către structuri silvice, pentru preluarea în pază a suprafețelor neadministrate, prin acte de constatare conform Ordinului nr. 530/2019;

– în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna februarie, au fost analizate 3 documentații de depășire a posibilității, 2 documentații de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice și au fost emise 2 decizii de aprobare a depășirii posibilității anuale și decenale;

3 participări la Conferințe a II-a de amenajare a pădurilor;

1 analiză documentație şi emitere aviz favorabil  pentru obiectivul de investiții „Realizare lucrări de intervenție pentru punerea în siguranță a drumului național DN15”;

– analiza a 28 de documentații, conform convocatoarelor Agenției pentru Protecția Mediului Brașov;

– verificarea a 2 acte de punere în valoare de produse accidentale;

1 documentație analizată în baza O.M. nr. 2525/2016;

2 documentații analizate privind autorizarea confecționării a 2 noi dispozitive speciale de marcat.

În județul Covasna:

 • verificarea a 2 acte de punere în valoare de produse accidentale;
 • au fost verificate și înregistrate 96 de contracte de servicii silvice/administrare;
 • 4 documentații verificate în vederea emiterii titlurilor de proprietate;
 • 7 verificări la operatori economici, pentru asigurarea respectării condițiilor de atestare pentru efectuarea lucrărilor de exploatări forestiere, conform Ordinului nr. 1330/2008;
 • 4 documentații verificate în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”;
 • 2 controale tematice la structuri silvice;
 • 5 documentații verificate pentru Măsura 15.1 – Plăți pentru angajamente de silvomediu;
 • 2 solicitări de introducere date personale în sistemul SUMAL OCOL.

În județul Harghita:

 • verificarea a 59 acte de punere în valoare de produse accidentale;
 • 11 documentații verificate în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”;
 • 3 documentații analizate pentru aprobarea depășirii posibilității anuale și decenale;
 • 1 autorizație de confecționare a dispozitivelor speciale de marcat;
 • emiterea a 5 certificate de identitate pentru material forestier de reproducere;
 • participarea la 2 evaluări a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic.

În județul Mureș:

1 acțiune de control circulație material lemnos;

1 acțiune control proveniență material lemnos, fiind confiscată valoric cantitatea de 868,51 mc diverse sortimente, cu valoarea de 164.469,205 lei. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 5.000 lei.

2 controale în parchetele, în care se desfășoară lucrări de exploatări forestiere;

– verificarea unui număr de 2 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, sesizare referitor la întocmire amenajamente).

12 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;

–  3 documentații depuse pentru înființarea/prelungirea depozitelor temporare/puncte de lucru;

1 sesizare eroare Wood Tracking, respectiv SUMAL, solicitare venită de la agenții economici;

2 solicitări emitere credențiale Wood Tracking/Sumal;

1 acțiune patrulare în vederea depistării de cadavre din speciile de faună de interes cinegetic (mistreți);

4 procese verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;

3 verificări de acte de punere în valoarea la produsele accidentale, în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna februarie, din care 1 documentație de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice și  2 documentații de aprobare a depășirii posibilității anuale și decenale;

9 verificări de acte de punere în valoare la produsele accidentale;

1 verificare documentație solicitare emitere Autorizație de confecționare a dispozitivului special de marcare de formă dreptunghiulară și emiterea autorizației respective;

1 consultare cu privire la întocmirea de memoriu pentru depășirea posibilității pentru două APV-uri de produse accidentale;

1 solicitare pentru trimiterea documentelor pentru certificare puieți forestieri;

1 adresă de răspuns către I.P.J. Mureș, privind solicitarea de stabilirea prejudiciului într-un dosar penal.

Județul Sibiu:

–  1 verificare acțiuni împăduriri;

–  1 acțiune cu IPJ Sibiu – participare expertiză judiciară;

–  3 acțiuni de control circulație material lemnos;

1 control în parchetele în care se desfășoară lucrări de exploatări forestiere;

2 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;

3 solicitări SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice, cât și de la agenții economici;

1 decizie aprobare a proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;

2 verificări în teren și întocmire documentație aviz pentru produse accidentale;

111 dosare verificate conform H.G. nr. 864/2016 privind ajutorul de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice;

1 documentație verificată pentru Măsura 15.1. – Plăți pentru angajamente de silvomediu

      Facem precizarea că diminuarea la nivelul Gărzii Forestiere Județene Covasna, a numărului de sancțiuni contravenționale aplicate în cursul perioadei anterioare (16.03-22.03.2020), a fost determinată de următoarele motive:

 • condițiile sociale actuale, cauzate de instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
 • piața lemnului aflată în scădere;
 • accesibilitatea redusă a fondului forestier din această perioadă, determinată de condițiile meteo (grosimea stratului de zăpadă în unele zone este încă mare);
 • forța de muncă deficitară, ca efect al restricțiilor de deplasare impuse în prezent;
 • apariția doborâturilor dispersate/masive produse în cursul lunii februarie, care au impus mai multe acțiuni de verificare din partea personalului Gărzilor Forestiere Județene;
 • acțiunile de împădurire desfășurate în cadrul campaniei de primăvară, care au presupus acțiuni de certificare a puieților forestieri de către personalul unora dintre Gărzile Forestiere Județene;

      Garda Forestieră Brașov își va continua activitatea de control al regimului silvic și cinegetic și atrage atenția că faptele de natură a afecta integritatea fondului forestier național vor fi aspru pedepsite.

      De aceea, având în vedere starea de urgență decretată de către Președintele României, prin impunerea unor măsuri restrictive, Garda Forestieră Brașov va desfășura și în continuare controale pe teren, pe drumurile publice și la agenții economici, pentru verificarea legalității transporturilor de material lemnos, având însă în vedere și măsurile de protecție și de prevenire a răspândirii virusului COVID-19.