În data de 14.06.2019, s-a încheiat sesiunea de depunere a cererilor de sprijin de către proprietarii de păduri, pentru implementarea schemei de ajutor de stat aferente măsurii 15 – ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 – ,,Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Scopul acestei măsuri este de a asigura zone de liniște care să acopere cel puțin 20% din suprafața angajată, în care se renunță la recoltarea de masă lemnoasă, crescând astfel nivelul de protejare a populațiilor  de păsări și animale sălbatice din ecosistemele existente pe aceste suprafețe, precum și diversitatea biologică. De asemenea, măsura își propune să promoveze executarea răriturilor cu atelaje și aplicarea tehnologiilor de exploatare cu impact redus asupra solului.

Au aplicat pentru acest tip de sprijin persoane fizice și juridice care au o suprafață eligibilă de cel puțin 100 ha, existând un interes mult mai mare față de sesiunea precedentă de depunere a cererilor de sprijin. Au fost depuse dosare tehnice pentru suprafața totală de 53.138 ha, din care au fost avizate dosare tehnice pentru o suprafață de 45.393 ha, pentru restul suprafeței documentațiile fiind respinse din cauza depunerii lor tardive sau având conținut incomplet.

Totodată anunțăm că data de 28.06.2019 este termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pentru implementarea schemei de ajutor de stat ,,Sprijin pentru prima împădurire”, aferentă măsurii 8 – ,,Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității  pădurilor”, submăsura 8.1 – ,,Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Pentru această măsură s-a depus un singur proiect, pentru suprafața de  22,40 ha. Măsura finanțează întregul proces de împădurire, incluzând serviciile de proiectare, plantarea, întreținerea,  îngrijirea plantațiilor și împrejmuirea suprafețelor plantate.