Comunicat de presa privind activitatea Gărzii Forestiere Brașov în perioada 06.04 – 17.04.2020

Garda Forestieră Brașov a întreprins atât acțiuni specifice implementării legislației silvice, cât și acțiuni de control derulate atât numai cu personalul propriu, dar și în colaborare cu alte instituții partenere (IPJ, Jandarmeria, MAPN).

Au fost desfășurate în permanență controale pe drumurile naționale, pe cele județene, pe cele forestiere și inspecții în fondul forestier proprietate publică a statului, dar și în fondul forestier proprietate privată.

Pe scurt, activitatea Gărzii Forestiere Brașov în perioada 06.04 – 17.04.2020, pe cele 5 județe din aria de competență a fost următoarea:

În județul Brașov:

–  2 controale de fond integrale/parțiale în fondul forestier și în vegetația din afara fondului forestier național;

 –  3 acțiuni de verificare a agenților economici care depozitează materialele lemnoase;

–  14 acțiuni de control a circulației materialului lemnos pentru prevenirea tăierilor fără drept, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare de 1.000 lei, respectiv confiscate 0,90 m.c. material lemnos;

4 controale în parchete de exploatare, în care se desfășoară lucrări de exploatări forestiere;

– verificarea unui număr de 13 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.)

9 corectări de erori Wood Tracking, respectiv SUMAL, în urma unor solicitări venite atât de la structurile silvice, cât și de la agenții economici;

1 documentație verificată pentru Măsura 8.1. – Schema de ajutor de stat, sprijin pentru prima împădurire;

1 documentație verificată pentru Măsura 15.1. – Plăți pentru angajamente de silvomediu;

– analiza și redactarea a 25 adrese cu diverse tematici către MMAP, structuri silvice, persoane fizice, persoane juridice, etc.;

– analiza a 3 documentații referitoare la suprafețe neadministrate, conform art. 16 din Legea 46/2008 și transmiterea a 3 notificări către structuri silvice, pentru preluarea în pază a suprafețelor neadministrate, prin acte de constatare, conform Ordinului nr. 530/2019;

– în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna februarie, au fost analizate 3 documentații de depășire a posibilității, 2 documentații de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice, au fost emise 3 decizii de aprobare a depășirii posibilității anuale și decenale și 2 decizii de aprobare a modificării prevederilor amenajamentelor silvice;

– analiza a 13 de documentații în comisia tehnică, conform convocatorului Agenției pentru Protecția Mediului Brașov;

-analiză 1 documentație de ocupare temporară în fondul forestier național, conform Ordinului 694/2016;

50 dosare verificate conform H.G. nr. 864/2016 privind ajutorul de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice;

– verificarea a 5 acte de punere în valoare de produse accidentale.

18 documentații verificate în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”.

În județul Covasna:

 • verificarea a 11 acte de punere în valoare de produse accidentale;
 • au fost verificate și înregistrate 57 de contracte de servicii silvice/administrare;
 • 42 acțiuni de control a circulației materialului lemnos pentru prevenirea tăierilor fără drept fiind aplicate 4 amenzi contravenționale în valoare de 14.000 lei și confiscate fizic 15,50 m.c. material lemnos, respectiv valoric 2,00 m.c.
 • 15 documentații verificate în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”;
 • 2 controale tematice la structuri silvice;
 • 13 documentații verificate pentru Măsura 15.1 – Plăți pentru angajamente de silvomediu;
 • 1 acțiune de verificare a agenților economici care depozitează materiale lemnoase, fiind confiscată o cantitate de 260 m.c. material lemnos, fiind aplicate 2 amenzi contravenționale în valoare de 4.000 lei;
 • 6 corectări de erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice cât și de la agenții economici;
 • 6 verificări în vederea scoaterii din catalogul național al rezervațiilor de semințe;
 • 25 dosare verificate conform H.G. nr. 864/2016 privind ajutorul de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice;
 • emiterea a 6 certificate de identitate pentru material forestier de reproducere.

În județul Harghita:

 • verificarea a 32 acte de punere în valoare de produse accidentale;
 • analiza și întocmirea a 4 documentații depășire posibilitate anuală/decenală;
 • 15 documentații verificate în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”;
 • emiterea a 3 certificate de identitate pentru material forestier de reproducere;
 • participarea la 2 evaluări a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;
 • 25 acțiuni de control a circulației materialului lemnos pentru prevenirea tăierilor fără drept, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare de 5.000 lei și confiscate valoric 6,00 m.c. material lemnos;
 • 11 corectări de erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice cât și de la agenții economici.

În județul Mureș:

26 acțiuni de control circulație material lemnos, desfășurate cu sprijinul IPJ Mureș – BCDS, s-a întocmit un P.V. de constatare a contravenției silvice cu amendă în valoare de 2500 lei;

– 5 controale de exploatare  în parchete, constatându-se tăieri ilegale cu un volum de 3,60 m.c. și  cu o valoare a prejudiciului de 917 lei. Aspectele contravenționale au fost sancționate cu amendă în cuantum de 2000 de lei;

 3 controale de fond/parțiale  în fond forestier și în vegetația din afara fondului forestier, fiind predate-primite 2,37 ha fond forestier la o structură silvică. În cadrul acestor acțiuni nu au fost  constatate tăieri ilegale;

2 acțiuni de control privind prevenirea și combaterea braconajului cinegetic cu sprijinul IPJ Mureș – S.A.E.S.P.;

– verificarea unui număr de 3 sesizări privind constatarea și evaluarea pagubelor produse  de vânat;

5 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;

2 solicitări de introducere date personale în sistemul SUMAL;

1 notificare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3^2) din O.M. nr. 836/2014 act. către G.F. Rm. Vâlcea;

1 documentație depusă pt. înfințare/prelungire depozit temporar/punct de lucru;

– verificarea unui număr de 4 sesizări cu diverse tematici;

48 verificări APV – Acc. în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna Februarie;

3 acțiuni de participare în comisia de verificare a modului de salubrizare a cursurilor de ape.

9 corectări de erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice cât și de la agenții economici;

– 11 documentații verificate în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”.

În județul Sibiu:

14 documentații verificate în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”;

21 acțiuni de control circulație material lemnos pentru prevenirea tăierilor ilegale;

 4 controale de fond/parțiale  în fond forestier și în vegetația din afara fondului forestier. În cadrul acestor acțiuni  nu au fost  constatate tăieri ilegale;      

 11 controale ale parchetelor aflate în exploatare;

– verificarea unui număr de 5 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.);

7 corectări de erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice cât și de la agenții economici.

      Garda Forestieră Brașov își va continua activitatea de control al regimului silvic și cinegetic și atrage atenția că faptele de natură a afecta integritatea fondului forestier național vor fi aspru pedepsite.

      Având în vedere starea de urgență decretată de către Președintele României, prin impunerea unor măsuri restrictive, Garda Forestieră Brașov va desfășura și în continuare controale pe teren, pe drumurile publice și la agenții economici, pentru verificarea legalității transporturilor de material lemnos, având însă în vedere și măsurile de protecție și de prevenire a răspândirii virusului COVID-19.