Consilierii din cadrul Gărzii Forestiere Brașov au fost invitați și au participat anul acesta la acțiunile de împădurire din cadrul evenimentului numit generic ”Luna plantării arborilor”, desfășurat între 15.03-15.04.2019 în toate cele 5 județe arondate acesteia: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Au participat în această primăvară la acțiunile de împădurire, plantând împreună puieți forestieri alături de silvicultori și elevi, cadre didactice, pensionari, voluntari, membri ai unor asociații non-guvernamentale, jandarmi, militari, polițiști, pompieri și reprezentanți ai autorităților locale.

Pentru elevii și studenții participanți, aceste acțiuni au avut și un rol educativ însemnat, aceștia învățând să planteze puieți forestieri. În plus silvicultorii le-au explicat și arătat modul prin care se pot implica pe viitor, în protejarea pădurilor.

În cele 5 județe în această primăvară au fost împădurite 565,79 ha, s-au făcut completări pe 288,12 ha, și s-au înregistrat regenerări naturale pe 781,11 ha. În total se constată că a fost regenerată artificial sau natural, o suprafață de 1635,02 ha.

Împreună în aceste acțiuni, am plantat suprafețe care au fost parcurse cu tăieri rase, terenuri degradate, terenuri afectate de calamități naturale și au fost executate completări curente în zonele împădurite în anii anteriori.

Campania de împăduriri de primăvară continuă în zonele montane (județele Harghita și Sibiu), acolo unde mai sunt condiții prielnice din punct de vedere altitudinal.