read more

Comunicat G.F. Brasov mai 2024_f trk

 

         GARDA FORESTIERĂ BRAŞOV

 

COMUNICAT

 

Activitatea Gărzii Forestiere Brașov pentru luna mai 2024

 

 

Garda Forestieră Brașov în raza teritorială de activitate, a desfășurat, în luna mai atât activități în domeniul prevenirii și combaterii activităților ilegale de tăiere de arbori fără drept, expedierea, transportul și comercializarea materialelor lemnoase cât și acțiuni de monitorizare.

În urma acțiunilor desfășurate au fost constatate 6 infracțiuni și au fost aplicate 87 amenzi contravenționale cu valoare totală de 164.000 lei. Pe județe, situația se prezintă astfel:

 • Pe raza județului Brașov s-au efectuat 52 controale, s-au aplicat 14 amenzi contravenționale cu o valoare totală de 30.000 lei și s-au constatat 3 infracțiuni cu valoarea prejudiciului de 17.202,78 lei.
 • Pe raza județului Covasna s-au efectuat 11 controale, s-au aplicat 7 amenzi contravenționale cu o valoare totală de 10.000 lei și s-au confiscat fizic 163 mc material lemnos.
 • Pe raza județului Harghita s-au efectuat 85 controale, s-a constatat o infracțiune, s-au aplicat 41 amenzi contravenționale în valoare de 98.000 lei și s-au confiscat valoric 129,44 mc material lemnos în cuantum de 19.155,88 lei.
 • Pe raza județului Mureș s-au efectuat 29 controale și s-au constatat 23 contravenții cu valoarea amenzilor aplicate de 33.000 lei.
 • Pe raza județului Sibiu s-au efectuat 14 controale, s-au constatat 2 infracțiuni cu un prejudiciu total de 11.689,65 lei. Totodată, s-au aplicat 2 amenzi contravenționale cu valoarea de 3.000 lei

În cursul lunii mai în cadrul Direcției de Implementare și Avizare au fost realizate următoarele obiective:

 

 • În ceea ce privește Campania națională de împădurire și reîmpădurire prevăzută în Planul național de redresare și reziliență (PNRR), au fost verificate 19 plantații aflate la prima împădurire având o suprafață totală de 51,37 ha și 5 plantații de reîmpădurire având o suprafață totală de 28,28 ha.
 • În platforma informatică PNRR a fost emis un număr de 3 avize de principiu.
 • A fost emis un număr de 5 avize de biomasă provenită din silvicultură și industriile conexe pentru o cantitate totală 62.078,63 tone.
 • Au fost întocmite 17 acte de constatare pentru asigurarea de servicii silvice, fiind preluată în pază o suprafață totală de 392,60 ha. conform prevederilor art. 16, din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare.
 • Conform prevederilor OM nr. 766/2018, cu modificările și completările ulterioare, au fost emise 4 aprobări de depășire a posibilității anuale și 3 aprobări de depășire a posibilității decenale.
 • Au fost emise 13 avize pentru construcții la o distanță mai mică 50 m de limita fondului forestier.
 • Totodată, pe parcursul lunii mai 2024 consilierii Gărzii Forestiere Brașov au verificat un număr de 100 de acte de punere în valoare pentru produse accidentale, totalizând un volum de 29.394,87 mc.
 • Conform prevederilor HG nr. 167/2024, la nivelul Gărzii Forestiere Brașov s-au verificat un număr de 167 documentații privind acordarea de compensații.
 • Reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov au participat în cadrul a 63 de comisii privind evaluarea pagubelor produse de exemplare din speciile de interes cinegetic cuprinse în Anexa 1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și au verificat 18 sesizări privind activitatea cinegetică.

 

 

Inspector șef

Sandu Ioan MIHALTE