Având în vedere Ordinul nr.881/11.09.2018 privind delegarea atribuțiilor de inspector șef al Gărzii Forestiere Brașov a domnului Cristian-Vasilică Ignat În conformitate cu prevederile:

  • OUG 32/2015, privind înființarea Gărzilor Forestiere;
  • H.G. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere;
  • Art. 17, al. 5 din Regulamentul privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin OM 1346/2011;

Inspectorul șef al Gărzii Forestiere Brașov

DECIDE

Art. 1 (1) Culoarea vopselei utilizată la imprimarea mărcii dispozitivelor prevăzute de art. 12-14 din Regulamentul aprobat prin OM1346/2011, cu modificările ulterioare, începând cu data de 01.01.2019, va fi culoarea ROȘU.

(2) Culoarea vopselei utilizată la imprimarea mărcii dispozitivelor prevăzute la art. 1214 din Regulamentul aprobat prin OM1346/2011, cu modificările ulterioare, pentru marcarea produselor accidentale suprapuse peste marcări inițiale, începând cu data de 01.01.2019, va fi culoarea ALBASTRU.

Art. 2 Prezenta decizie va fi adusă la cunoștinta Ocoalelor silvice care administrează/efectuează servicii silvice pe raza teritorială a Gărzii Forestiere Brașov și personalului silvic din cadrul Gărzii Forestiere Brașov, prin secretariatul instituției, prin afișare la sediul instituției și prin postare pe site-ul oficial al instituției.

Art. 3 Prezenta decizie poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute în Legea 554/2004 a contenciosului administrativ.