Model cerere acord
14 noiembrie 2018
Recoltarea corectă a arborilor versus ,,defrișări”
14 noiembrie 2018
Show all

Documente necesare pentru obtinerea autorizatiei de confectionare a dispozitivelor speciale de marcat material


Documente necesare pentru obtinerea autorizatiei de confectionare a dispozitivelor speciale de marcat material lemnos rotund, cioplit si ecarisat pentru agenti economici

          În baza prevederilor  OM nr. 1346 / 2011, modificat prin ord. 669/01.08.2014, documentelenecesare pt obtinerea autorizatiei de confectionare a dispozitivelor speciale de marcat material lemnos la Garda Forestiera Brasov pentru agentii economiciatestati, sunt urmatoarele :

 • cerere cu numar de inregistrare dinregistrul de intrari-iesiri al societatii prin care se specifica numarul dedispozitive speciale de marcat material lemnos solicitat;
 • copia statutului societatii.
 • copia certificatului de inregistrare din registrul unic (C.U.I.).
 • copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului ;
 • copie dupa Certificatul de inscriere mentiuni in Registrul Comertului;
 • copie dupa un contract de masa lemnoasa incheiat cu furnizor;
 • copie dupa atestatul de exploatare 
 • 1 dosar
 • nota de justificare a numarului de dispozitivespeciale de marcat ;
  copie acord SUMAL;

Pentru eliberarea autorizatiei, solicitantul se poate prezenta  la sediul  Garzii Forestiere  Braşov din str. Ioan Slavici, nr. 15 A.

Pentru ridicarea autorizatiei, reprezentantul societăţii va completa dosarul cu urmatoarele documente :

 • delegatie sau împuternicire din partea societăţii incazul in care se prezinta altcineva decat administratorul societatii;
 • buletinul sau cartea de identitate a persoanei care ridica autorizatia;
 • ştampila societatii .