• Rezultat final  examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut  Descarca document
  • Rezultat interviu pentru funcționari publici înscriși la  examenul de promovare în grad profesional Descarca document
  • Rezultat probă scrisă pentru funcționari publici înscriși la  examenul de promovare în grad profesional  Descarca document
  • Anunt examen  promovare  în grad profesional imediat superior celui deținut  Descarca document
  • Atribuțiile funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal- Compartiment Implementare pentru activitatea cinegetică  Descarca document
  • Atribuțiile funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal- Serviciul Garda forestieră județeană Mureș  Descarca document
  • Atribuțiile funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul controlul aplicării regimului silvic și al trasabilității materialelor lemnoase  Descarca document
  • Rezultat selecție dosare pentru funcționari publici înscriși la  examenul de promovare în grad profesional  Descarca document