Situația drepturilor salariale octombrie 2020Descarcă
Situația drepturilor salariale septembrie 2020Descarcă
Situația drepturilor salariale ianuarie-august-anul 2020Descarcă
Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice GFBDescarcă
Bugetul instituțieiDescarcă
Situația lunară a plăților la zi (execuția bugetară)Descarcă
Situația drepturilor salariale pe categorii de funcțiiDescarcă
Bilanț contabilDescarcă
Planul annual de achizițiiDescarcă PAAP
Descarcă documente pentru ofertare
Centralizatorul si contractile de achiziții publice în valoare de peste 5000 euro