Modificări prevederi amenajamente

Ținând cont de atribuțiile Gărzilor Forestiere legate de activitatea de amenajarea pădurilor (susținerea conferințelor I și a II-a de amenajare, efectuarea recepțiilor lucrărilor de teren), vă atașăm în continuare câteva din recomandările făcute în ultima perioadă pe această temă de autoritatea publică centrale care răspunde de silvicultură, de Garda Forestieră Brașov, precum și ultimele modificări legislative în ceea ce privește normele de amenajarea pădurilor.

Astfel, se vor avea în vedere documentațiile necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor de amenajarea pădurilor, solicitate prin Adresa MMAP 26934-27.05.2015. În ceea ce privește situația lucrărilor executate pe ultimul deceniu de aplicare pentru amenajamentele silvice expirate, necesară a fi prezentată la Conferințele de amenajare, se va ține cont de Adresa DAPS 3078-24.10.2014.Documentele ce se vor încheia după Conferințele de amenajare, respectiv după recepția lucrărilor de teren, trebuie să fie întocmite după modelele stabilite:Model PV Conferinta I de amenajare, Model PV Receptie lucrari de  teren, Model PV Conferinta a II-a de amenajare.

Vor fi analizate și avute în vedere și recomandările făcute de Garda Forestieră Brașov, prin Adresa GF Brasov 10818-17.10.2017, respectiv Adresa GF Brasov 5588-08.06.2018, ținând cont de problemele apărute în desfășurarea diferitelor faze ale lucrărilor de amenajarea pădurilor.

De asemenea, se va ține cont și de ultimele modificări legislative ale Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor (NT5) – OM 766-2018.