Rezultat final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut