Anunț concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:

  • Director, gradul II – Direcția implementare și avizare;
  • Șef serviciu, gradul II- Serviciul monitorizare a lucrărilor tehnico-economice în fond forestier național, programe de finanțare pentru creşterea suprafețelor de pădure și programe finanțate  de Uniunea Europeană, amenajarea pădurilor, cadastru si inventar forestier – Direcția Implementare și  Avizare;

Șef serviciu, gradul II-  Serviciul Garda forestieră județeană Sibiu

Document atasat