Rezultat proba scrisă pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut