Garda Forestieră Brașov, prin Serviciul G.F.J. Mureș, în colaborare cu reprezentanți ai O.S. Sighișoara, I.P.J. Mureș și I.J.J. Mureș, în baza Planului Comun de Acțiune ”SCUTUL PĂDURII”, au efectuat un control specific privind circulația materialelor lemnoase pe raza Municipiul Sighișoara, județul Mureș.

Cu această ocazie a fost identificat un transport de materiale lemnoase pentru care a fost emis avizul de însoțire necesar, dar în care nu erau înscrise codul unic online sau codul unic offline, generat de aplicațiile SUMAL, respectiv data și ora plecării transportului, precum și valabilitatea avizului de însoțire în funcție de distanța de parcurs până la destinație.

Ca urmare a acestui fapt, în baza dispozițiilor art. 19, alin. (2), lit. b) și alin. (13) din Legea nr. 171/2010, s-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amendă de 3000 lei și la confiscarea faptică a volumului de 18,22 mc materiale lemnoase, buștean pentru gater din specia fag.

Totodată s-a procedat la confiscarea mijlocului de transport cu care a fost săvârșită fapta. Bunurile confiscate în această acțiune au fost predate în custodie Ocolului Silvic Sighișoara.

 Cu deosebită consideraţie,                                       

                                                                             Inspector şef
Cristian – Vasilică IGNAT