Combaterea tăierilor ilegale (în special prin intensificarea controalelor privind circulația materialelor lemnoase), asigurarea integrității fondului forestier național și reluarea în pază a pădurilor neadministrate (în vederea reducerii infracționalității în aceste suprafețe), sunt principalele obiective stabilite pentru perioada următoare în ședința de lucru a Gărzii Forestiere Brașov din data de 20.05.2019.

De asemenea, Garda Forestieră Brașov, continuă să întreprindă toate acțiunile și să ia toate măsurile necesare asigurării gestionării durabile a fondului forestier național, în acord cu legislația silvică în vigoare.