Comisia Senatorială pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic a organizat joi 15.11.2018 o ședință de lucru la sediul Primăriei Bușteni, unde au fost dezbateri pe probleme specifice din județele Prahova, Brașov și Dâmbovița, principalele teme dezbătute au fost următoarele:

  • Măsuri privind protecția și conservarea resurselor de apă;
  • Măsuri privind protecția, conservarea și refacerea capitalului natural din domeniul pădurilor,
  • Problematica la zi privind pescuitul sportiv, vânătoarea și fondul cinegetic;
  • Crearea unor canale de comunicare între instituțiile cu competențe în domeniul apelor, pădurilor, pescuitului, și fondului cinegetic;
  • Măsuri privind ocrotirea pădurilor asupra tăierilor ilegale din fondul forestier național (stat sau privat);
  • Măsuri privind prevenirea bolilor și dăunătorilor (măsuri, intervenții, tratamente);
  • Măsuri pentru stoparea poluării mediului, a apelor de munte, a pajiștilor alpine, a pădurilor și ariilor protejate de către fenomenul ENDURO;
  • Tăierile de păduri din Parcurile Naționale;
  • Alte probleme specifice din județele Prahova, Brașov și Dâmbovița.

Garda Forestieră Brașov prin Ministerul Apelor și Pădurilor va sprijini Comisia Senatorială cu propuneri de modificare a legislației specifice, propuneri armonizate cu realitatea din teren.

 Cu deosebită consideraţie,                                       

                                                                             Inspector şef
Cristian – Vasilică IGNAT