Solicitare informatii (Legea 544/2001)

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Gărzii forestiere  Brașov  este  Boșș  Ioana –  Simona, consilier superior în cadrul Compartimentului  Resurse-Umane, comunicare  și relații  cu  mass-media.