GF-BV-150px

Garda Forestiera Brasov, are sediul pe strada Ioan Slavici Nr.15 A. Este o instituţie publica finantata exclusiv de la bugetul de stat, fiind organizata in structura Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. In principal are functia de reprezentare a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (MMAP), în teritoriu, iar ca atributii principale pe segmentul de control, se regasesc îndeosebi controlul respectării regimului silvic de către toţi deţinătorii de suprafeţe acoperite cu vegetaţie forestieră, precum şi de agenţii economici ce au ca obiect de activitate exploatarea, comercializarea, administrarea vegetaţiei forestiere, iar pe segmentul de implementare, asigură consultanţa şi coordonarea acestor deţinători în a administra suprafeţele deţinute în proprietate în conformitate cu regulile regimului silvic.

Garda-Forestiera-Brasov-Arie

Aria teritorială de competenţă cuprinde judeţele:  Braşov, Sibiu, Covasna, Mureş si Harghita.