În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul nr. 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea scoaterilor definitive, respectiv aprobarea ocupărilor temporare din fondul forestier național, postăm următorul anunț:

Prin adresa nr. 12082/14.12.2018, înregistrată la Garda Forestieră Brașov cu nr. 11919/17.12.2018, Primăria Comunei Ibănești din județul Mureș, solicită Gărzii Forestiere Brașov emiterea deciziei de ocupare temporară și scoatere definitivă din fondul forestier național proprietate publică a Statului Român, pentru suprafața de pădure de 0,8246 ha amplasată în unitatea de producție IV Fâncel, administrarea Ocolului Silvic Fâncel din cadrul Direcției Silvice Mureș, în unitățile amenajistice: IOA, 10 A, 28 B, 48 A, 60 C, 74, 132, 160D și 163D, pentru obiectivul: ”Captare Izvor și rețea aducțiune apă U.A.T. Ibănești”, conform art. 36 alin. (1) din Legea 46/2008 – Codul Silvic, republicat și actualizat, cu modificările și completările ulterioare.

Cei interesați pot transmite eventualele obiecții pe adresa de email a Gărzii Forestiere Brașov: gardaforestierabrasov@gmail.com sau poștal la urmatoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poștal 500398, județul Brașov, telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183.