În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea scoaterilor definitive din fondul forestier naţional, postăm următorul anunţ: Prin adresa cu fără nr. din 28.11 .2019, înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr. 11032/08.10.2020, persoana fizică – dl. Cseke Botond solicită Gărzii Forestiere Braşov emiterea aprobării de scoatere definitivă din fondul forestier naţional pentru suprafaţa de O, 1709 ha, amplasată în UP I Odorheiu Secuiesc – u.a.: 197M, administrat de Ocolul Silvic Homorod din cadrul Direcţiei Silvice Harghita, pentru realizarea obiectivului: „Scoatere definitivă din fondul forestier naţional a unei suprafeţe de teren de 1709 mp măsurat şi 0,2 ha înscris în  amenajamentul Silvic Odorheiu Secuiesc, prin compensarea acestuia cu o suprafaţă de 6000 mp teren agricol, limitrof pădurii”.

Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov: gardaforestiera.brasov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov, telefon: 037 4/086796, fax: 0368/434183. Document atașat