În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea scoaterilor definitive din fondul forestier naţional, postăm următorul ANUNȚ:
Prin adresa cu nr. GFBV 06/08.01.2021, înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr. 256/11.01.2021, S.C. Mineral Rom S.R.L. solicită emiterea aprobării pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,99 ha amplasat .în U.P. I Bixad din cadrul Ocolului Silvic Privat Târgu Secuiesc, în u.a. 59 C%
şi u.a. 59M fond forestier proprietatea publică  a comunei Bixad, din judeţul Covasna pentru· realizarea obiectivului: „Extindere Carieră Bixad I”.