În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea scoaterilor definitive din fondul forestier naţional, postăm următorul anunţ:
Prin adresa cu nr. 838/09.02.2021 , înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr. 1397/10.02.2021 , comuna Măieruş, din judeţul Braşov , solicită emiterea aprobării pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional proprietate publică a U.A.T., a terenului în suprafaţa de O, 1506 ha, cu defrişarea vegetaţiei forestiere şi cu compensare echivalentă ca bonitate şi suprafaţă, amplasat în U.P. II Măieruş din cadrul Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruş R.A., în u.a. : 8%, pentru realizarea obiectivului: „Înfiinţare infrastructura de apă şi apă uzată În zona Valea Măieruşului, Comuna Măieruş”.
Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov: gardaforestiera.brasov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov, telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183.