În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din Ordinul nr. 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea ocupărilor temporare din fondul forestier naţional, postăm următorul Anunț:
Prin adresa cu nr. 20047/17.11.2020 înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr. 12647/20.11.2020, Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Sucursala Mediaş solicită Gărzii Forestiere Braşov emiterea aprobării pentru ocupare temporară în fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de O, 1980 ha, cu defrişarea vegetaţiei
forestiere, în scopul realizării obiectivului: „Intervenţie la sonda nr. 6 Cristur sud”. Amplasamentul silvic al obiectivului solicitat este localizat astfel:
– O, 1373 ha în u.a. 6 F din U.P. I Composesoratul Dealul Nucilor-Feleag;
– 0,0607 ha în u.a. 89 C (0,0307 ha) şi în u”. a. 90 C (0,0230 ha) din U.P. I Porumbeni-Mugeni.
Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov: gardaforestiera.brasov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov , telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183.