în conformitate cu prevederile art. 38 alin .(2) din Ordinul nr. 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea ocupărilor temporare din fondul forestier naţional , postăm următorul anunţ:
Prin adresa, 74192/12.12.2019, înregistrată la G.F. Braşov cu nr. 2930/26.03.2020 şi a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 12605/19.11.2020 şi nr. 652/22.01 .2020, Societatea Naţională de Transport de Gaze Naturale Romgaz S.A. -Sucursala Mediaş solicită Gărzii Forestiere Braşov emiterea aprobării pentru ocuparea temporară în fondului forestier naţional proprietate privată a Composesoratului Breţcu, a terenului în suprafaţă de O, 1055 ha, în scopul realizării obiectivului:” Reabilitarea conductei „c:;) 28 Bătani – Oneşti – Etapa I: pregătirea pentru transformare în conductă godevilabilă „.
Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov : gardaforestieră . braşov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov, telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183. Anunț aici