În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) din O.M. nr. 694/8.04.2016, cu privire la consultarea publică pentru aprobarea ocupărilor temporare din fondul forestier naţional, postăm următorul anunţ:
Orange Remania S.A., prin TCR Telecom Project S.R.L. prin adresa fără număr, înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr. 9965/07.10.2019, solicită emiterea aprobării pentru ocuparea temporară a terenului în suprafaţă de 0,0662 ha din fondul forestier naţional proprietate privată a Consistoriului Evanghelic Mediaş, amplasat în U.P. I
Consistoriul Evanghelic Mediaş – u.a. 1 O B%, administrat de O.S. Mediaş din cadrul Direcţiei Silvice Sibiu, în scopul realizării obiectivului: ‘”Refacere traseu expus existent Orange, Comuna Seica Mare, Sat Petiş”.

Cei interesaţi pot transmite eventualele obiecţii pe adresa de email a Gărzii Forestiere Braşov: gardaforestiera.braşov@gmail.com sau poştal la următoarea adresă: str. Ioan Slavici, nr. 15 A, cod poştal 500398, judeţul Braşov, telefon: 0374/086796, fax: 0368/434183. Document atașat