Anunț important privind implementarea bazei de date aferentă aplicației SUMAL 2.0

 Începând cu data de 21.10.2020 se va implementa baza de date aferentă aplicației SUMAL 2.0

 În vederea asigurării continuității activității dumneavoastră și pentru o bună funcționare a sistemului, este necesară o colaborare strânsă între profesioniști și garda forestieră.

În acest sens, pentru introducerea operativă a datelor, operatorii economici/ocoalele silvice vor trimite, în format electronic, către garda forestieră, următoarele documente:

  1. Solicitare scrisă, care va cuprinde informații referitoare la obiectul/obiectele de activitate; solicitarea poartă numele, prenumele și semnătura persoanei care reprezintă oficial persoana juridică, al cărei model îl găsiți în format editabil atașat prezentului anunț;  Model cerere
  2. Copia documentului de înființare a persoanei juridice (certificatul de înregistrare în cazul operatorilor economici/autorizația de funcționare pentru ocoalele silvice);
  3. Copia atestatului de exploatare în cazul profesioniștilor care au ca obiect de activitate exploatare forestieră și au calitatea de emitenți ai avizelor de însoțire primare, completat la zi;
  4. Copia certificatului constatator, emis de oficiul registrului comerțului, în care sunt înscrise sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctelor de lucru, precum și obiectul/obiectele de activitate;
  5. Număr telefon, număr fax, adresa de e-mail a instituției/companiei;
  6. Copie carte de identitate a conducătorului persoanei juridice/administratorului operatorului economic;
  7. Adresa de e-mail validă și personală a administratorului/șefului de ocol și adresa de e-mail validă a profesionistului/ocolului silvic;

Datele vor fi trimise către gărzile forestiere județene competente teritorial, pe adresele de e-mail:

 

Județul e-mail
Brașov gardaforestiera.brasov@gmail.com
Covasna gfjcovasna@gfbrasov.ro
Harghita gfjharghita@gfbrasov.ro
Mureș gfjmures@gmail.com
Sibiu gfjsibiu@gmail.com

În situația în care vor surveni modificări ale actelor normative în vigoare la data prezentei, vor fi solicitate alte documente în completare.