Anunt privind demararea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii, avand ca obiect: Elaborarea PROIECTULUI TEHNIC pentru obiectivul “Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in Perimetrul de Ameliorare Tarlungeni”.

Deseuri august 2019
25 septembrie 2019
Comunicat de presă
27 septembrie 2019
Show all

Anunt privind demararea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii, avand ca obiect: Elaborarea PROIECTULUI TEHNIC pentru obiectivul “Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in Perimetrul de Ameliorare Tarlungeni”.