AUTORIZAŢIE de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat Nr.360 – MS din 04.02.2021 în baza cererii şi a documentaţiei depuse, se autorizează S.C. RAUL & CARLA S.R.L. din localitatea Com. lbăneşti, sat Brădeţelu,Nr.43/B, judeţul MUREŞ, să solicite confecţionarea si să folosească u rmătoarele dispozitive speciale de marcat: Secţiunea E:  Dispozitive speciale de marcat cu marca dreptunghiulara, cu următoarele indicative specifice:
MS-0125. Conducătorul utilizatorului, precum si personalul împuternicit să păstreze si să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute în aceasta autorizaţie sunt obligaţi sa respecte prevederile Regulamentului privind forma, evidenta, pă strarea si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului si Păduri lor nr. 1346/2011 cu modificările şi completările ulterioare, încălcarea acestora sancţionându-se potrivit legii. Document atașat