Autorizare construcții la distanțe mai mici de 50m de fondul forestier