Avize constituire structuri silvice

Documente avizare ocoale silvice

Prin Ordinul 904/10 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a aprobat Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.

In vederea obtinerii avizului pentru autorizarea infiintarii si functionarii unui ocol silvic de regim se vor depune la Garda Forestiera documente conform art. 5 din OM 904/2010.
In vederea obtinerii avizului pentru autorizarea infiintarii si functionarii unui ocol silvic de stat se vor depune la Garda Forestiera documente conform art. 6 din OM 904/2010.

Ocolul silvic autorizat are obligaţia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de practică a şefului de ocol, de a aduce la cunoştinţă, anual, în perioada 1-31 ianuarie, Garzii Forestiere competente teritorial orice modificare a criteriilor din documentaţia depusă pentru avizare, referitoare la:
a) suprafaţa de pădure care a stat la baza constituirii ocolului silvic;
b) organizarea şi funcţionarea ocolului silvic.