CENTRALIZATOR cu punctajul final la examenul de promovare in grad profesional organizat de Garda Forestieră Brașov, în data de 12.06.2018