Comunicat de presă Activitatea Gărzii Forestiere Brașov În perioada 09.03 – 13.03.2020

În perioada 09.03.2020 – 13.03.2020, Garda Forestieră Brașov a întreprins acțiuni specifice de control, atât cu personalul propriu, cât și cu instituții partenere, împreună cu care elaborat și semnat un ”Plan Comun de Acțiune”. La aceste acțiuni a participat și personal din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene și a Inspectoratelor Județene de Jandarmi din raza de activitate a Gărzii Forestiere Brașov, desfășurându-se inclusiv activități specifice de implementare, avizare și monitorizare.

Aducem în atenție activitatea desfășurată de consilierii instituției:
 • 3 controale de fond integrale/parțiale în fondul forestier, fiind constatat un volum tăiat fără drept de 90 mc de material lemnos, cu valoarea a prejudiciului de 16.500 lei;
 • 14 acțiuni de control circulație material lemnos și control instalații debitat, fiind confiscată fizic cantitatea de 248 mc lemn lucru. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 2.500 lei.
 • 4 controale în parchetele, în care se desfășoară lucrări de exploatări forestiere;
 • verificarea unui număr de 3 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.)
 • 12 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;
 • 2 participări la operațiuni de predare-primire de suprafețe neadministrate către structuri silvice de administrare, în suprafață totală de 16 ha;
 • 3 corectări de erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice cât și de la agenții economici;
 • 3 acțiuni de prevenire a braconajului la speciile de faună de interes cinegetic;
 • 10 decizii aprobare a proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;
 • în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna Februarie, au fost emise 2 avize de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice și 5 decizii de aprobare a depășirii posibilității anuale și decenale;
 • participări la 2 Conferințe a II-a de amenajarea pădurilor;
 • 1 verificare în teren amplasament scoatere definitivă din fondul forestier;
 • 1 analiză documentație tehnică de scoatere definitivă și redactarea aprobării de scoatere definitivă din fondul forestier;
 • 1 aviz favorabil reabilitare tronson drum județean;
 • 1 aviz restituire garanție ocupare temporară în fondul forestier.

Garda Forestieră Brașov își va intensifica activitatea de control regim silvic și cinegetic, în perioada următoare, cu ocazia retragerii stratului de zăpadă și va desfășura controale inopinate pentru a descoperi faptele de natură a afecta integritatea fondului forestier național. Rezultatele obținute sunt analizate și sintetizate pentru identificarea posibilelor zone de risc, care vor fi folosite la actualizarea hărților de risc.
Totodată, se va continua și colaborarea în baza ”Planului Comun de Acțiune” cu structurile mai sus menționate, în toate județele din raza de activitate a Gărzii Forestiere Brașov, scopul principal fiind acela de combaterea a tuturor faptelor ilicite cu privire la respectarea regimul silvic și cinegetic.