Comunicat de presă privind Activitatea Gărzii Forestiere Brașov În perioada 16.03 – 20.03.2020

În perioada 16.03.2020 – 20.03.2020, Garda Forestieră Brașov a întreprins acțiuni specifice de control, atât cu personalul propriu, cât și cu instituții partenere. La aceste acțiuni a participat și personal din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene și a Inspectoratelor Județene de Jandarmi din raza de activitate a Gărzii Forestiere Brașov, desfășurându-se inclusiv activități specifice de implementare, avizare și monitorizare.

Activitatea Gărzii Forestiere Brașov în cele 5 județe din aria de competență a fost următoarea:

În județul Brașov:

–  7 controale de fond integrale/parțiale în fondul forestier, fiind constatat un volum tăiat fără drept de 14,522 mc de material lemnos, cu valoarea a prejudiciului de 9638 lei;

–  4 acțiuni de control circulație material lemnos și control instalații debitat, fiind confiscată fizic cantitatea de 6,40 mc lemn lucru, având o valoare de 3.400 lei. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 25.000 lei.

3 controale în parchetele, în care se desfășoară lucrări de exploatări forestiere;

– verificarea unui număr de 4 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.)

10 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;

2 participări la operațiuni de predare-primire de suprafețe neadministrate către structuri silvice de administrare, în suprafață totală de 16 ha;

6 corectări de erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice cât și de la agenții economici;

10 decizii aprobare a proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;

1 scrisoare clarificări documentație Măsura 8.1;

1 adresă completări documentație modificare prevederi amenajament silvic;

– în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna Februarie, au fost emise 1 aviz de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice și 3 decizii de aprobare a depășirii posibilității anuale și decenale;

1 participare la Conferința a II-a de amenajarea pădurilor;

1 verificare în teren amplasament scoatere definitivă din fondul forestier;

2 decizii aprobare scoatere definitivă din fondul forestier;

2 avize emise în urma verificărilor desfășurate în baza O.M. 2525/30.12.2016.

În județul Covasna:

 • 3 verificări acte de punere în valoare de produse accidentale;
 • Un număr de 37 contracte de servicii silvice/administrare înregistrate și verificate;
 • 3 controale de exploatare a parchetelor în lucru;
 • 4 controale de fond parțiale în fond forestier;
 • 3 documentații verificate în vederea emiterii titlurilor de proprietate;
 • 1 aviz emis în urma verificărilor desfășurate în baza O.M. 2525/30.12.2016
 • 1 documentație verificată în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”;
 • 2 controale tematice la structuri silvice;
 • 4 documentații verificate pentru Măsura 15.1;
 • 2 solicitări de introducere date personale în sistemul SUMAL OCOL.

În județul Harghita:

 • 41 verificări acte de punere în valoare de produse accidentale;
 • 3 corectări de erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice, cât și de la agenții economici;
 • 1 documentație verificată pentru Măsura 15.1;
 • 1 solicitare din partea IPJ, pentru clarificarea unor aspecte ce țin de regimul silvic;
 • 1 control de fond integral/parțial în fondul forestier. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 2.000 lei;
 • emiterea a 3 certificate de identitate puieți – semințe.

În județul Mureș:

–  2 acțiuni de control circulație material lemnos, proveniență material lemnos și control instalații debitat, fiind confiscată valoric cantitatea de 576 mc material lemnos și confiscată fizic cantitatea de 18 mc lemn lucru/lemn foc -specii DT. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 5.000 lei.

–  1 control de fond integral/parțial în fondul forestier;

– verificarea unui număr de 2 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.). În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 2000 lei.

15 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;

–  8 documentații depuse pentru prelungirea depozitelor temporare/ puncte de lucru;

–  1 participare la operațiuni de predare-primire de suprafețe neadministrate către structuri silvice de administrare, în suprafață totală de 3,00 ha;

1 corectare eroare Wood Tracking, respectiv SUMAL, solicitare venită de la un agent economic;

4 solicitări emitere credențiale Wood Tracking/Sumal;

1 notificare conform O.M. 836/2014 – Pentru aprobarea condițiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special;

1 acțiune patrulare în vederea depistării de cadavre din speciile de faună de interes cinegetic;

1 proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;

– în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna Februarie, a fost verificată 1 documentație de aprobare a depășirii posibilității anuale și decenale;

20 verificări acte de punere în valoarea la produsele accidentale.

Județul Sibiu:

1 control tematic privind protecția pădurilor, unde a fost aplicat un avertisment;

1 acțiune de control circulație material lemnos și control instalații debitat;

2 controale în parchetele în care se desfășoară lucrări de exploatări forestiere;

8 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;

2 corectări de erori Wood Tracking, respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la structurile silvice, cât și de la agenții economici;

1 decizie aprobare a proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;

4 verificări în teren și întocmire documentație aviz pentru produse accidentale;

82 dosare verificate conform H.G. 864/2016 privind ajutorul de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice. Garda Forestieră Brașov își va continua activitatea de control al regimului silvic și cinegetic, dar prin prioritizarea activității având în vedere starea de urgență decretată de către Președintele României, inclusiv prin respectarea măsurilor de siguranță impuse pentru a se evita infectarea cu noul coronavirus COVID-19.