Garda Forestieră Brașov a întreprins acțiuni specifice de control, atât numai cu personalul propriu, cât și în colaborare cu alte instituții partenere (IPJ, Jandarmeria, MAPN). Au fost desfășurate în permanență controale pe drumurile naționale, pe cele județene, pe cele forestiere și inspecții în fondul forestier proprietate publică a statului, dar și în fondul forestier proprietate privată.

Pe scurt, activitatea Gărzii Forestiere Brașov în perioada 30.03 – 03.04.2020, pe cele 5 județe din aria de competență a fost următoarea:

În județul Brașov:

7 controale de fond integrale/parțiale în fondul forestier și în vegetația din afara fondului forestier național, fiind predate-primite 795 ha fond forestier la o structură silvică. În cadrul acestor acțiuni s-au constatat tăieri ilegale cu un volum de 38 mc, cu o valoare a prejudiciului de 17.837 lei;

4 acțiuni de verificare a agenților economici care depozitează materialele lemnoase, fiind confiscată o cantitate de 240 mc material lemnos;

6 acțiuni de control a circulației materialului lemnos pentru prevenirea tăierilor fără drept, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare de 6.000 lei;

11 controale în parchete de exploatare, în care se desfășoară lucrări de exploatări forestiere;

– verificarea unui număr de 8 sesizări cu diverse tematici (tăieri ilegale, exploatări forestiere, reduceri de fond forestier, transporturi ilegale de materiale lemnoase, etc.)

10 corectări de erori Wood Tracking, respectiv SUMAL, în urma unor solicitări venite atât de la structurile silvice, cât și de la agenții economici;

1 documentație verificată pentru Măsura 8.1. – Schema de ajutor de stat, sprijin pentru prima împădurire;

1 documentație verificată pentru Măsura 15.1. – Plăți pentru angajamente de silvomediu;

– analiza și redactarea a 20 adrese cu diverse tematici către MMAP, structuri silvice, persoane fizice, persoane juridice, etc.;

– analiza a 8 documentații referitoare la suprafețe neadministrate, conform art. 16 din Legea 46/2008 și transmiterea a 2 notificări către structuri silvice, pentru preluarea în pază a suprafețelor neadministrate, prin acte de constatare, conform Ordinului nr. 530/2019;

– în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna februarie, au fost analizate 5 documentații de depășire a posibilității, 2 documentații de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice, au fost emise 3 decizii de aprobare a depășirii posibilității anuale și decenale și 2 decizii de aprobare a modificării prevederilor amenajamentelor silvice;

1 participare la Conferința a II-a de amenajare a pădurilor;

– analiza a 8 de documentații în comisia tehnică, conform convocatorului Agenției pentru Protecția Mediului Brașov;

– analiză 1 documentație de ocupare temporară în fondul forestier național, conform Ordinului 694/2016;

100 dosare verificate conform H.G. nr. 864/2016 privind ajutorul de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice;

– verificarea a 2 acte de punere în valoare de produse accidentale.

În județul Covasna:

– verificarea a 5 acte de punere în valoare de produse accidentale;

– au fost verificate și înregistrate 25 de contracte de servicii silvice/administrare;

– 4 acțiuni de control a circulației materialului lemnos pentru prevenirea tăierilor fără drept;

– 6 controale de fond integrale/parțiale în fondul forestier național;

2 documentații verificate în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”;

– 2 controale tematice la structuri silvice;

5 documentații verificate pentru Măsura 15.1 – Plăți pentru angajamente de silvomediu;

– 2 documentații analizate în baza O.M. nr. 2525/2016;

– emiterea a 22 certificate de identitate pentru material forestier de reproducere;

– participarea la 1 evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic.

În județul Harghita:

– verificarea a 47 acte de punere în valoare de produse accidentale;

– 1 control de fond integrale/parțiale în fondul forestier național;

1 verificare atestat firme de exploatare;

5 documentații verificate în vederea eliberării ”Acord de distribuire formulare cu regim special”;

– 1 autorizație de confecționare a dispozitivelor speciale de marcat;

– emiterea a 1 certificat de identitate pentru material forestier de reproducere;

– participarea la 3 evaluări a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic.

În județul Mureș:

1 acțiune de control circulație material lemnos, fiind confiscată fizic cantitatea de 1,78 mc lemn lucru. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 6 000 lei;

– 1 control de fond parțial în fondul forestier, fiind constatat un volum tăiat fără drept de 1,35 mc de material lemnos, cu valoarea a prejudiciului de 344,4 lei;

1 participare la operațiuni de predare-primire de suprafețe neadministrate către structuri silvice de administrare, în suprafață totală de 2,37 ha;

– verificarea unui număr de 2 sesizări cu diverse tematici (sesizare referitor la întocmire amenajamente, litigiu de suprafață între doi proprietari);

4 acțiuni centralizare date conform solicitărilor de la GF Bv – operativa împăduriri, situație masă lemnoasă afectată, raport DIA, solicitări lemn de foc pentru populație de la UAT-uri;

2 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;

1 documentație depusă pentru înființarea/prelungirea depozitelor temporare/ puncte de lucru;

2 sesizări erori Wood Tracking respectiv SUMAL, solicitări venite atât de la agenți economici, cât și de la structuri silvice;

3 procese verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;

– Stabilire cote de recoltă la speciile de vânat, altele decât cele protejate, pentru cele 64 de fonduri cinegetice din judeţul Mureş şi întocmit centralizatoarele acestor cote;

3 verificări APV – Acc. în vederea extragerii masei lemnoase afectate de doborâturile masive de vânt din luna februarie, din care 3 documentații de aprobare a depășirii posibilității anuale și decenale;

– verificarea a 10 acte de punere în valoare de produse accidentale;

1 documentație verificată pentru Măsura 15.1. – Plăți pentru angajamente de silvomediu;

1 adresă de răspuns cu privire la documentație depusă în baza prevederilor art. 51, din O.M. nr. 694/2016;

În județul Sibiu:

– 2 documentații depuse pentru obținerea acordului de eliberare documente cu regim special;

92 dosare verificate conform H.G. nr. 864/2016 privind ajutorul de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice;

1 documentație verificată pentru Măsura 15.1. – Plăți pentru angajamente de silvomediu;

1 decizie de aprobare a proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic;

Garda Forestieră Brașov își va continua activitatea de control al regimului silvic și cinegetic și atrage atenția că faptele de natură a afecta integritatea fondului forestier național vor fi aspru pedepsite.

De aceea, având în vedere starea de urgență decretată de către Președintele României, prin impunerea unor măsuri restrictive, Garda Forestieră Brașov va desfășura și în continuare controale pe teren, pe drumurile publice și la agenții economici, pentru verificarea legalității transporturilor de material lemnos, având însă în vedere și măsurile de protecție și de prevenire a răspândirii virusului COVID-19.

Cu deosebită considerație,

Inspector șef

MIHALTE Sandu Ioan