read more

Comunicat G.F. Brasov aprilie 2024

 

         GARDA FORESTIERĂ BRAŞOV

COMUNICAT

 

Activitatea Gărzii Forestiere Brașov pentru luna aprilie 2024

 

 

În cursul lunii aprilie 2024, Garda Forestieră Brașov a efectuat 298 de controale și verificări în SUMAL 2.0  pe raza județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, fiind constatate un număr de 5 infracțiuni și 342 contravenții cu valoare totală a amenzilor contravenționale aplicate de 517.000 lei. Prejudiciul total din aceste acțiuni a fost de 210.517,18 lei.

 

Pe județe, activitatea sintetică se prezintă astfel:

 

 • pe raza județului Brașov au fost constatate 41 de contravenții silvice cu o valoare totală de 72.000 lei, fiind confiscați fizic 10 mc material lemnos și valoric 5 mc, în cuantum de 905 lei.
 • pe raza județului Covasna au fost constatate 137 de contravenții silvice cu o valoare totală de 122.000 lei, fiind confiscați fizic 205 mc material lemnos și valoric 103 mc, în cuantum de 31.793 lei.
 • pe raza județului Sibiu au fost constatate 23 de contravenții silvice cu o valoare totală de 28.500 lei, fiind constatate prejudii în valoare de 19.386 lei
 • pe raza județului Harghita au fost constatate 56 de contravenții silvice cu o valoare totală de 222.500 lei, fiind confiscați valoric 168 mc material lemnos, în cuantum de 37.676 lei.
 • pe raza județului Mureș au fost constatate 41 de contravenții silvice cu o valoare totală de 72.000 lei, fiind confiscați fizic 85 mc material lemnos și valoric 68 mc, în cuantum de 589 lei.

 

În urma analizei de risc privind comportamentul operatorilor care introduc pe piață materiale lemnoase, în  luna aprilie, Garda Forestieră Brașov a efectuat verificări și a analizat avizele de însoțire, fotografiile, traseele parcurse, corelarea acestora în utilizarea Sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase – SUMAL 2.0., a aplicat măsurile legale ce s-au impus pentru transportatorii profesioniști de material lemnos, urmând ca aceste acțiuni să fie continuate.

 

Totodată, în cadrul Direcției de Implementare și Avizare au fost realizate următoarele obiective:

 

 • În ceea ce privește Campania națională de împădurire și reîmpădurire prevăzută în PNRR, în cursul lunii aprilie au fost verificate și avizate proiecte de împădurire cu suprafața totală de 41,54 ha.
 • Au fost verificate un număr 12 amplasamente încărcate în platforma informatică aferentă PNRR și a fost emis un număr de 11 avize de principiu.
 • Cu privire la respectarea condițiilor generale și specifice ale Măsurii 8.1 – Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, a fost verificată o plantație cu suprafața de 3,66 ha.
 • Campania de împăduriri organizată în primăvara anului 2024 în Fondul forestier național arondat Gărzii Forestiere Brașov (județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), cuprinde o suprafață de împădurit de 624,88 hectare, din care, până în acest moment, s-au împădurit 390,04 hectare. În luna aprilie, Garda Forestieră Brașov a monitorizat și a verificat respectarea programului de regenerare prevăzut.
 • În ceea ce privește lucrările de reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetre de ameliorare, au fost efectuate două verificări la perimetrul de amelioare Mărtiniș.
 • Au fost analizate un număr total de 79 documentații pentru decontarea ajutoarelor de minimis, în conformitate cu prevederile art. 97, din Legea 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, documentații depuse de către unitățile teritorial administrative din raza de competență a Gărzii Forestiere Brașov.
 • Au fost analizate un număr total de 28 documentații pentru decontarea cheltuielior privind serviciile silvice pentru suprafețele preluate în pază în baza art. 16, din Legea 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare.
 • Conform prevederilor OM nr. 766/2018, cu modificările și completările ulterioare, au fost emise 5 aprobări de depășire a posibilității anuale și 8 aprobări de depășire a posibilității decenale.
 • Au fost emise 5 avize pentru construcții la o distanță mai mică 50 m de limita fondului forestier.
 • Au fost emise un număr total de 5 decizii de ocupare temporară însumând o suprafață totală de 1,1746 ha.
 • La nivelul Compartimentului Implementare pentru Activitatea Cinegetică, reprezentațíi Gărzii Forestiere Brașov au făcut parte din cadrul a 14 comisii privind pagubele cauzate de exemplare din speciile de interes cinegetic cuprinse în Anexa 1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, în urma analizelor realizate în comisii, fiind emise 13 decizii.
 • Pe parcusul lunii aprilie la nivelul Compartimentului Implementare pentru Activitatea Cinegetică au fost avizate 2 planuri de management pe fonduri cinegetice.

 

 

 

Inspector șef

Sandu Ioan MIHALTE