read more

Comunicat G.F. Brasov martie 2024

 

         GARDA FORESTIERĂ BRAŞOV

 

COMUNICAT

 

Activitatea Gărzii Forestiere Brașov pentru luna martie 2024

 

 

În luna martie 2024, Garda Forestieră Brașov a realizat, în principal, următoarele activități:

  • Pe raza județului Brașov s-au efectuat controale și verificări privind respectarea legislației silvice în vigoare constatându-se un număr de 8 infracțiuni și 18 contravenții cu valoare totală a amenzilor contravenționale aplicate de 32.500 lei. Prejudiciul total din contravenții și infracțiuni a fost de 191.680,19 lei.
  • În urma controalelor efectuate pe raza Gărzii Forestiere Covasna, s-au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale silvice cu o valoare totală de 84.000 lei, a fost confiscat material lemnos fizic în cantitate de 503 mc precum și 350 mc material lemnos valoric în cuantum de 89.503 lei.

 

  • Garda Forestieră Brașov împreună cu IPJ Mureș, sub coordonarea unui procuror de caz, au efectuat controale de fond forestier în raza județului Mureș în scopul identificării unor arbori tăiați ilegal care fac obiectul unui dosar penal. În urma verificărilor s-au identificat un număr de 1.020 cioate provenite din arbori tăiați ilegal, cu un volum de 483,49 mc, având valoarea totală a prejudiciului de 281.832,37 lei. Culegerea de probe și cercetările în acest caz vor continua.

 

  • Pe raza județului Harghita, consilierii din cadrul Serviciului Gărzii Forestiere Harghita au efectuat controale care au vizat respectarea obligațiilor legale privind utilizarea aplicației SUMAL 2.0 precum și a prevederilor legale privind expedierea, primirea și depozitarea materialelor lemnoase sub aspectul provenienței. Pentru nerespectarea prevederilor legale s-au întocmit 7 procese contravenționale în valoare de 23.000 lei, iar o cantitate de 28,74 mc material lemnos a fost confiscat valoric.

 

  • În județul Sibiu, urmare a controalelor și verificărilor SUMAL 2.0, au fost constatate un număr de 9 infracțiuni și 9 contravenții cu valoarea amenzilor de 21.000 lei, prejudiciul total rezultat din contravenții și infracțiuni fiind de 196.248,80 lei.

 

  • În ceea ce privește Campania națională de împădurire și reîmpădurire prevăzută în Planul național de redresare și reziliență (PNRR), în cursul lunii martie s-au demarat lucrările de împădurire pe suprafața de 45 ha teren agricol, urmând ca la finalizarea lucrărilor Garda Forestieră Brașov să întocmească rapoarte privind lucrările executate, după recepționarea lor de către diriginții de șantier. Situația este similară privind demararea lucrărilor de reîmpăduriri în fondul forestier, în condițiile climatice și altitudinale specifice zonei. Având în vedere proiectele de împăduriri avizate și cele aflate în curs de avizare, Garda Forestieră Brașov estimează executarea a circa 90 ha împăduriri în anul 2024. Sunt avizate fișe tehnice pentru lucrări de reîmpăduriri pe o suprafață de 450 ha, estimat a se realiza în anul 2024.
  • Cu privire la respectarea condițiilor generale și specifice ale Măsurii 15 – Servicii de silvomediu, aferentă PNDR, s-au finalizat verificările celor 201 beneficiari ai căror proiecte cu suprafața totală de 238305,2 hectare se află în implementare.
  • Campania de împăduriri organizată în primăvara anului 2024 în Fondul forestier național arondat Gărzii Forestiere Brașov (județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), cuprinde o suprafață de împădurit de 616,19 hectare, din care, până în acest moment, s-au împădurit 146,2 hectare. În luna martie, Garda Forestieră Brașov a monitorizat și a verificat respectarea programului de regenerare prevăzut.
  • În luna martie, la nivelul Compartimentului Implementare pentru Activitatea Cinegetică, au fost analizate un număr total de 129 documentații pentru decontarea cheltuielilor, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 81/2021, cu modificările și completările ulterioare, documentații depuse de către unitățile teritorial administrative din raza de competență a Gărzii Forestiere Brașov. Din totalul de 129 documentații, un număr de 97 documentații au retransmise către acestea pentru remedierea deficiențelor apărute, iar un număr de 32 documentații au fost soluționate.
  • Totodată, în conformitate cu prevederile anexei 2 din O.U.G nr. 81/ 2021, Garda Forestieră Brașov a solicitat gestionarilor fondurilor cinegetice din raza sa de competență acordul pentru relocarea exemplarelor de urs brun ce vor fi capturate. Din totalul de 121 gestionari (233 fonduri cinegetice), au răspuns solicitării un număr de 48 gestionari (80 fonduri cinegetice), toți refuzând primirea exemplarelor de urs brun în cadrul fondurilor cinegetice gestionate.

 

Reiterăm faptul că orice tăiere ilegală de arbori identificată este cuantificată iar cei responsabili de prejudiciul creat fondului forestier vor răspunde penal, inclusiv pentru orice alte fapte asociate cu încălcarea legislației din domeniul silvic sau Codului penal. Garda Forestieră Brașov manifestă în continuare operativitate și profesionalism în colaborarea cu procurorii de caz și angajații Inspectoratelor de Poliție Județene în vederea pedepsirii celor ce încalcă prevederile legale.