Garda Forestieră Brașov a desfășurat în perioada 13.03-14.03.2019, controale inopinate la depozitele de cherestea din aria de competență. În urma acestor controale, a fost identificată cantitatea de 40,60 mc de cherestea rășinoase, deținută în depozit fără documente legale.

Consilierii Gărzii Forestiere Brașov au procedat la confiscarea faptică a volumului de masă lemnoasă menționat, cu o valoare de 25943,40 lei și au aplicat operatorului economic sancțiunea contravențională în cuantum de 5000 lei.