Având în vedere Ordinul Ministrului Apelor şi Pădurilor nr. 2061 din 16.11.2020 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de inspector şef, grad II al Gărzii Forestiere Braşov de către domnul MIHALTE Sandu-Ioan În conformitate cu prevederile:
– OUG 32/2015, privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere;
– H.G. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere;
OM 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere;
– Art. 17, al. 5 din Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin OM 1346/2011;
– Referatul Direcţiei Implementare-Avizare cu nr. 3496/15.12.2020;
Inspectorul şef al Gărzii Forestiere Braşov

                                                                                                      DECIDE
Art. 1 (1) Culoarea vopselei utilizată la imprimarea mărcii dispozitivelor prevăzute de art. 12-14 din Regulamentul aprobat prin OM 1346/2011, cu modificările ulterioare, începând cu data de 01.01.2021, va fi culoarea ALBASTRU.
(2) Culoarea vopselei utilizată la imprimarea mărcii dispozitivelor prevăzute la art. 12-14 din Regulamentul aprobat prin OM 1346/2011, cu modificările ulterioare, pentru marcarea produselor accidentale suprapuse peste marcări iniţi ale, începând cu data de 01.01.2021, va fi culoarea ROSU.
Art. 2 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinta Ocoalelor silvice care administrează/efectuează servicii silvice pe raza teritorială a Gărzii Forestiere Braşov şi personalului silvic din cadrul Gărzii Forestiere Braşov, prin secretariatul instituţiei, prin afişare la sediul instituţiei şi prin postare pe site-ul oficial al instituţiei.
Art. 3 Prezenta decizie poate fi contestată în condiţiile şi termenele prevăzute în Legea 554/2004 a contenciosului administrativ.
Document atașat
INSPECTOR ŞEF
Sandu-Ioan MIHALT